Menu

پانورامای قله و تله کابین توچال

پانورامای قله و تله کابین توچال

توچال قلّه ای در شمال تهران و به ارتفاع ۳۹۶۲ متر می باشد که بخشی از دامنه رشته کوه های البرز است. دامنهٔ جنوبی توچال مجاور با شهر تهران و قلهٔ آن مشرف به این شهر است. وجود تله کابین در این محله باعث شده است که این محله به یکی از قطبهای اصلی گردشگری در منطقه تبدیل شود. تله کابین توچال  دارای سه خط اصلی و سه خط تله سی و یک خط تله اسکی می باشد و سالانه در همه فصول به خصوص در زمستان که اسکی بازان زیادی به این محل مراجعه می نمایند پر رفت و آمد و جنب و جوش باشد و از نظر اقتصادی نیز تاثیر بسزایی بر محله و منطقه دارد.